فعالیت دوباره ترکمن اولکام

این بار ترکمن اولکام با رویکردی جدید فعالیت خود را از سر گرفت

تاریخ:۱۳۹۸-۰۹-۱۴ ۱۸:۰۹