معرفی زیارتگاه خالد نبی

زیارتگاه خالد بن سنان معروف به خالد نبی (ع) در شرق استان گلستان قرار دارد.

تاریخ:۱۴۱۶-۱۰-۳۰ ۰۶:۴۴